Information

Kørekortet til Alm. Bil kat. B giver dig tilladelse til at føre:

  • Personbil med max. 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt max 3.500 kg.
  • Varebil med en tilladt totalvægt på max. 3.500 kg.
  • Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på max. 750 kg.
  • Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. Ved fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt anvendes enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag. Det er samtidig en betingelse, at påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger bilens egenvægt med tillæg af 50 kg. Læs mere på www.sikkertrafik.dk
  • Trehjulet motorcykel (kabinescooter).
  • Traktor/motorredskab.
  • Registreringspligtig knallert.
  • Teori
  • Teoriundervisningen forløber over 8 undervisningsgange med hver en uges mellemrum, hvor der suppleres med relevante praktiske øvelser på manøvrebane, i trafikken og på det køretekniske anlæg.

Vi udleverer ved 1. mødegang en lektionsplan og en Cd-rom med teoribog og teoriprøver, så du kan forberede dig til undervisningen hjemmefra. Holdet har naturligvis den samme instruktør igennem hele undervisningsforløbet.

Der er hele tiden mulighed for at stille spørgsmål, og vi sørger for, at alle til enhver tid er på niveau med resten af holdet. Undervejs i kursusforløbet afholder vi en del evaluerende teoriprøver, der i form og indhold svarer til den prøve, du senere skal bestå hos politiet.

DKU´s evaluerende prøver på cd-rom: “Kørekort med Drive 3”, er et godt supplement til de teoriprøver, vi afholder i fællesskab. – Se eksempler på dem her.

Vær venligst opmærksom på, at man kun må være fraværende 1 gang i et teoriforløb.

Manøvrebane

Den praktiske køreundervisning indledes med et manøvrekursus, hvor du på lukket bane igennem en række fastlagte manøvrer (som du vil kunne læse om i din teoribog) lærer at betjene bilen og blive fortrolig med den. På manøvrebanen kører der max. 3 elever ad gangen i hver sin bil og undervisningen foregår via radioen.

Mødestedet er din køreskole, som instruktøren også bringer dig tilbage til efter endt undervisning på manøvrebanen.

På Vejen

Din træning i trafikken foregår altid i samme skolevogn med samme kørelærer. På denne måde bliver du fortrolig med begge, hvilket vil komme dig til gode den dag, du skal op til køreprøven. Øvelserne er hele tiden i nøjagtig overensstemmelse med din teoretiske undervisning, og sværhedsgraden forøges ubemærket i takt med stigende rutine og sikkerhed.

Du hentes og bringes ved din bopæl / skole / arbejdsplads; og undervisningen starter først, når vi er nået frem til den strækning, der passer til lektionen og dit niveau i undervisningen.

Køreteknisk Kursus

Inden du skal til køreprøve, skal du endnu engang på lukket bane, for at gennemgå et køreteknisk kursus. Her lærer du blandt andet at betjene bilen på glat vej. Til denne del af undervisningen benytter vi Jyllandsringen. Kurset er obligatorisk.

Køreprøven

Efter det kursus, du har været igennem ved Bonus Køreskoles instruktører, er du velforberedt, når du på prøvedagen sætter dig ind bag rattet og skal demonstrere din kunnen. Prøven, der varer ca. en halv time, forløber i det store hele som en almindelig kørelektion. Dog er din sædvanlige kørelærer i dagens anledning “skiftet ud” med den motorsagkyndig fra Politiet, som skal bedømme din kørsel. Køreprøven foregår fortrinsvis i Århus.

Læs mere om kørekortet på Dansk Kørelærer Union´s hjemmeside.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os